Spoločnosť OPTI BUILD s.r.o. vznikla v roku 2010. Zaoberá sa projektovým manažmentom v stavebníctve, špecializujúca sa najmä na realizáciu nadštandardných a technologicky náročných projektov. V portfóliu spoločnosti tak figurujú viaceré vily a rezidencie v Bratislave a jej okolí. V oblasti technológií pre nadštandardné projekty má OPTI BUILD, s.r.o. bohaté skúsenosti s realizáciou inteligentného riadenia objektov, chladených stropov, vnútorných a vonkajších bazénov, tepelných čerpadiel, umeleckých diel a ďalších. Počas celej realizácie projektu kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientom a ich maximálny komfort, pričom zabezpečujeme komplexné riadenie projektu počnúc poradenstvom, výberom vhodného architekta, tendrovania cenových ponúk, optimalizácie nákladov a doby výstavby, až po odborný dohľad nad kvalitou prác a zabezpečenie plynulého prechodu budovy do užívania vlastníka.

logo-02-about

PREDPROJEKTOVÁ PRÍPRAVA


 • Posúdenie a pripomienkovanie architektonickej štúdie
 • Odhad prvotných nákladov
 • Optimalizácia návrhov projektov, pracovných postupov a technológií použitých pri výstavbe a tým šetrenie finančných prostriedkov klientovi
 • Vypracovanie harmonogramu prác
 • Príprava zmlúv medzi klientom a dodávateľmi
 • Vybavenie všetkých potrebných povolení na príslušných úradoch a inštitúciách – stavebné povolenie, územné rozhodnutie..
 • Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie

PROJEKT-MANAŽMENT STAVBY


 • Komplexné riadenie projektov
 • Riadenie zmien projektovej dokumentácie počas výstavby
 • Odborný dohľad nad kvalitou prác
 • Manažment tímu všetkých účastníkov stavebného procesu
 • Inžiniering
 • Riadenie výberového konania pre hlavného a vedľajších dodávateľov stavby
 • Dôsledná kontrolu vynaložených finančných prostriedkov klienta
 • Kontrola dodržania harmonogramu prác
 • Stavebný dozor

KOLAUDAČNÉ ČINNOSTI


 • Koordinácia odovzdávania stavby a kolaudačného procesu
 • Riadenie procesu prípravy servisných zmlúv a reklamácií
 • Zabezpečenie plynulého prechodu dokončenej budovy na bežný prevádzkový režim
 • Manažement a realizácia interiérov